NỘI DUNG

SỐ VĂN BẢNTÊN VĂN BẢNNGÀY TẠOTẬP TINXEM VĂN BẢN
1388/SGDĐT-KTKĐHướng dẫn thực hiện điều 46 Quy chế thi tốt nghiệp THPT 202206/05/2022 VANBAN.pdf

TẢI VỀ
XEM
1523/BGDĐT-QLCLHướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 202225/04/2022 1523.pdf

TẢI VỀ
XEM
05/2021/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo28/04/2021 052021_NEW.pdf

TẢI VỀ
XEM
1444/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 26/04/2021 1444.zip

TẢI VỀ
XEM
1650/BGDĐT-QLCLThông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh nằm 202126/04/2021 1650_bgddt_qlcl.pdf

TẢI VỀ
XEM
15/2020/TT-BGDĐTTHÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG25/04/2021 152020.pdf

TẢI VỀ
XEM
1318/BGDĐT-QLCLHướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 202125/04/2021 1318.pdf

TẢI VỀ
XEM
12

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 30/05/2024