NỘI DUNG

SỐ VĂN BẢNTÊN VĂN BẢNNGÀY TẠOTẬP TINXEM VĂN BẢN
  19/06/2015

TẢI VỀ
XEM
201910110950Thông báo về dự tập huấn chuyên sâu Đánh giá ngoài Tháng 10 năm 201911/10/2019 TB20191011.doc

TẢI VỀ
XEM
201910111445Thư mời dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tháng 10 năm 201911/10/2019 thumoidot575859.doc

TẢI VỀ
XEM
201910111450Danh sách Cán bộ, giáo viên tham gia Đoàn đánh giá ngoài.11/10/2019 DANH SÁCH ĐOÀN ĐGN 57-58-59.docx

TẢI VỀ
XEM

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 06/04/2020