NỘI DUNG

SỐ VĂN BẢNTÊN VĂN BẢNNGÀY TẠOTẬP TINXEM VĂN BẢN
  19/06/2015

TẢI VỀ
XEM
201910110950Thông báo về dự tập huấn chuyên sâu Đánh giá ngoài Tháng 10 năm 201911/10/2019 TB20191011.doc

TẢI VỀ
XEM
201910111445Thư mời dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tháng 10 năm 201911/10/2019 thumoidot575859.doc

TẢI VỀ
XEM
201910111450Danh sách Cán bộ, giáo viên tham gia Đoàn đánh giá ngoài.11/10/2019 DANH SÁCH ĐOÀN ĐGN 57-58-59.docx

TẢI VỀ
XEM
153911092020Thông báo đăng ký đánh giá ngoài năm học 2020 - 202111/09/2020 PGD_DKDGN2020.rar

TẢI VỀ
XEM
102716092020Tập huấn đánh giá ngoài năm 202016/09/2020 DKThamGiaTapHuan_DGN.pdf

TẢI VỀ
XEM
1041160920Thực hiện kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020 - 202116/09/2020 MoiHop0920.rar

TẢI VỀ
XEM

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 18/04/2021