NỘI DUNG

TÊNNGÀY CẬP NHẬTTẢI PHẦN MỀMNỘI DUNG
Chuong Trinh LA24/11/2019 Giờ:11:11 TẢI VỀ  
Chương trình Quản lý Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngoài công lập năm 201909/08/2019 Giờ:08:08 TẢI VỀ Cập nhật phần in báo cáo
Chương trình đăng ký Phúc Khảo bài thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019.15/06/2019 Giờ:08:06 TẢI VỀ  
Chương trình Quản lý CB, GV, NV tham gia Khảo sát Tuyển sinh vào lớp 6 TĐN năm 201901/06/2019 Giờ:10:06 TẢI VỀ Bảng Phân bổ lãnh đạo và bảng Phân bổ Cán bộ coi thi đã có sẵn trong chương trình. Mật khẩu đã được gửi về số điện thoại di động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình quản lý CB, GV, NV tham gia Hội đồng thi thpt quốc gia năm 2019 (đã cập nhật Đia Điểm thi CSVC)29/05/2019 Giờ:09:05 TẢI VỀ  
Các tập tin hổ trộ phần mềm access15/05/2019 Giờ:14:05 TẢI VỀ  
Chương trình Quản lý CB, GV, NV tham gia Hội đồng thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 201916/04/2019 Giờ:09:04 TẢI VỀ  
Tài liệu tập huấn THPT quốc gia 201925/03/2019 Giờ:15:03 TẢI VỀ Tài liệu tập huấn THPT quốc gia 2019

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 06/04/2020