NỘI DUNG

TÊNNGÀY CẬP NHẬTTẢI PHẦN MỀMNỘI DUNG
Quản lý Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên tham gia Khào sát vào lớp 6 trường THPT CH Trần Đại Nghĩa14/05/2018 Giờ:09:05 TẢI VỀ  
Chương trình quản lý CB, GV, NV tham gia Hội đồng thi thpt quốc gia năm 2018 (Cập nhật trường THPT Phạm Văn Sáng)26/04/2018 Giờ:11:04 TẢI VỀ Phần mềm gồm: Phân bổ Lãnh đạo điểm thi, Cán bộ coi thi, Cán bộ chấm thi, CB làm các công tác khác (công tác khác tại điểm coi thi và chấm thi)
Các tập tin hổ trợ phần mềm Quản lý CB, GV và NV tham gia Hội đồng thi.18/04/2018 Giờ:14:04 TẢI VỀ  
Chương trình nhập liệu Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2018 (cập nhật lại mã hội đồng)16/04/2018 Giờ:14:04 TẢI VỀ  
VĂN BẢN THPT + MÁY ẢO 201829/03/2018 Giờ:23:03 TẢI VỀ VĂN BẢN THPT + MÁY ẢO 2018

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 23/06/2018