+ VĂN BẢN THPT + MÁY ẢO 2018 - Cập nhật vào ngày:29/03/2018 Lúc:11:25:59

+ Chương trình nhập liệu Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2018 (cập nhật lại mã hội đồng) - Cập nhật vào ngày:16/04/2018 Lúc:02:24:02

+ Các tập tin hổ trợ phần mềm Quản lý CB, GV và NV tham gia Hội đồng thi. - Cập nhật vào ngày:18/04/2018 Lúc:02:43:37

+ Chương trình quản lý CB, GV, NV tham gia Hội đồng thi thpt quốc gia năm 2018 (Cập nhật trường THPT Phạm Văn Sáng) - Cập nhật vào ngày:26/04/2018 Lúc:11:54:13

+ Quản lý Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên tham gia Khào sát vào lớp 6 trường THPT CH Trần Đại Nghĩa - Cập nhật vào ngày:14/05/2018 Lúc:09:39:49

+ Lập danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm 2017 - Cập nhật vào ngày:05/10/2017

+ VĂN BẢN THPT + MÁY ẢO 2018 - Cập nhật vào ngày:29/03/2018

+ Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2018 - Cập nhật vào ngày:15/04/2018

+ Danh sách Lãnh đạo các điểm coi thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 - Cập nhật vào ngày:16/04/2018

+ Lập danh sách cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 - Cập nhật vào ngày:26/04/2018

+ Rà soát việc học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 không gần nơi cư trú năm học 2018-2019 - Cập nhật vào ngày:26/04/2018

+ Danh sách Lãnh đạo coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. - Cập nhật vào ngày:26/04/2018

+ Điều động giáo viên coi khảo sát, chấm bài khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2018 - 2019 - Cập nhật vào ngày:07/05/2018

+ Thư mời họp Ban Lãnh đạo Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 - Cập nhật vào ngày:18/05/2018

+ Mời họp tổng kết chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 02 tháng 6 năm 2018. - Cập nhật vào ngày:12/06/2018

+ Bảng kết quả Tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT CH Trần Đại Nghĩa năm 2018 - Cập nhật vào ngày:17/06/2018

+ Điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2018 – 2019 - Cập nhật vào ngày:18/06/2018

+ Danh sách giám khảo Trần Đại Nghĩa phúc khảo 2018 - Cập nhật vào ngày:21/06/2018