+ Quyết Định ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 - Cập nhật vào ngày:23/04/2021

+ Hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2021 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Thông báo Về việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Thông báo Về việc tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp năm học 2021 - 2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ V/v hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 29 tháng 5 năm 2021. - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021-2022 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Thông báo về việc phối hợp cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại trường học cho thí sinh - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 - Cập nhật vào ngày:25/04/2021

+ Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Cập nhật vào ngày:26/04/2021

+ Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh nằm 2021 - Cập nhật vào ngày:26/04/2021

+ Hướng dẫn công tác coi thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021 - Cập nhật vào ngày:24/05/2021